CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

           ekon1             ekon2

TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent ma możliwość zdobycia tytułu z 2 kwalifikacjami:

– planowanie i prowadzenie działalności w  organizacji

– prowadzenie rachunkowości

Technik ekonomista zajmuje się:

– analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen towarów i usług

– interpretowaniem i stosowaniem przepisów prawa

– prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych

– prowadzeniem księgowości firmy

– obliczaniem podatków

– sporządzaniem typowych dokumentów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw

– obsługą urządzeń technicznych niezbędnych w pracy biurowej

– analizą przychodów i kosztów podmiotu gospodarczego

– obliczaniem wskaźników dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy

– prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Organizujemy dla naszych uczniów:

– wymiany międzynarodowe

– praktyki krajowe i zagraniczne

– uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Perspektywy zatrudnienia:

biura rachunkowe

– instytucje bankowe

– instytucje ubezpieczeniowe

– instytucje podatkowe

– działy: księgowości, kadr, planowania i sprawozdawczości, zaopatrzenia i sprzedaży

– może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadać wiadomości i umiejętności w zakresie sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w firmie m.in. z zakresu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem
i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, jak również wykonywaniem typowych prac biurowych.