CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

           ekon1             ekon2

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadać wiadomości i umiejętności w zakresie sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w firmie m.in. z zakresu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, jak również wykonywaniem typowych prac biurowych.

KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIA

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO PO GIMNAZJUM I 5-LETNIEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

1. analiza czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen towarów i usług.
2. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
3.
 prowadzenie księgowości firmy
4. 
obliczanie podatków
5. 
sporządzanie typowych dokumentów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw
6.
 obsługa urządzeń technicznych niezbędnych w pracy biurowej
7.
 analiza przychodów kosztów podmiotu gospodarczego
8.
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa odbywa się w lokalnych biurach rachunkowych, bankach i urzędach,w działach księgowości, kadr, planowania i sprawozdawczości, zaopatrzenia i sprzedaży oraz prywatnych przedsiębiorstwach 

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent technikum ekonomicznego może znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych i podatkowych oraz może rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą.