youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik handlowiec – specjalność handel zagraniczny i e-handel

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 
World Handshake             han1

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIAAU.20     prowadzenie sprzedaży

AU.25      prowadzenie działalności handlowej
 
 TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI:
1. przygotowanie i zawieranie umów handlowych
2. dokumentowanie zakupów i sprzedaży
3. prowadzenie rozliczeń handlowych
4. załatwianie reklamacji wadliwych towarów i dostaw
5. prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług
6. analizowanie stanu zapasów towarowych
7. prowadzenie działań w zakresie analizy rynku, marketingu i reklamy, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów
8. organizowanie działalności handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
9. zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa

PRAKTYKA ZAWODOWA

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni w przedsiębiorstwach i zakładach handlowo – usługowych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAAbsolwent technikum handlowego znajdzie pracę w Polsce i na terenie Unii Europejskiej jako: merchandiser, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta, kierownik działu handlowego, zastępca kierownika działu handlowego, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. zaopatrzenia