youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik logistyk

 CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych. Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIA 

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO, PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

 AU.22. Obsługa magazynów 

AU.32 Organizacja transportu

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO PO GIMNAZJUM I 5-LETNIEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

  SPL.01. Obsługa magazynów 

  SPL.04. Organizacja transportu

 TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

1. Planowanie i zarządzanie przepływem towarów
2. Dostawa i wywóz surowców, części zamiennych i produktów gotowych
3. Współpraca z kontrahentami z całego świata
4. Odpowiedzialność za zorganizowanie dostaw oraz opracowanie planu dostaw
5. Organizacja i nadzór nad  transportem, cłami, załadunkiem, przeładunkiem, wyładunkiem, przepakowaniem, opakowaniami, segregowaniem, odpadami oraz nad wszystkim co się wiąże z inwentaryzacją w magazynie
6. Współpraca z  jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi
7. Wypełnianie dokumentów sprzedażowych, magazynowych i transportowych

 PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach i przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, planowania, produkcji, logistyki i marketingu. Uczniowie technikum logistycznego chętnie przyjmowani są na praktyki do jednostek nie związanych bezpośrednio z logistyką np. sklepy wielkopowierzchniowe, biura reklamy, urzędy (działy promocji i planowania).

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Technikum Logistycznego  znajdzie zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki, jako specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,  planowania zakupów, w obsłudze systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarkę odpadami,  planowanie produkcji i zapasy, gospodarkę materiałową oraz   transport wewnętrzny.